Toetused

Elades miljööväärtuslikus piirkonnas on võimalik taotleda Kultuuriväärtuse Ametilt toetusi restaureerimistöödeks kuni 50% ulatuses kogu tööde maksumusest.
Täpsem info Kultuuriväärtuste ametist