Restaureerimisest

Restaureerimine ei ole oma olemuselt asjade uueks tegemine. Tähtis on ese taastada võimalikult autentsena ja loomulikuna, nagu polekski ajahammas oluliselt purenud. Samas on restaureerimisel on oluline säilitada samas ka ajajälg, kui see ei ole ohtlik esemele endale ja pole silmariivavalt ebaesteetiline. Tihti tuleb tugevdada konstruktsiooni ja kaotada hävimist põhjustavad alged. 
Viimistlemise juures on oluline kasutada ajastutruusid materjale ja tehnikaid, mis tagavad eseme õige väljanägemise.